Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Deň otvorených dverí na SOŠ Dubnica nad Váhom

Vážení rodičia,
dňa 5.3.2015 sa bude na SOŠ, Štúrova 1388/23A v Dubnici nad Váhom, konať Deň otvorených dverí v čase od 8.00 do 15.30 hod. V tomto čase Vám budú predstavené priestory školy a ponuka štúdia pre školský rok 2015/2016. Prezentačnej akcie sa zúčastnia aj najvýznamnejší zamestnávatelia v regióne, ktorí ponúkajú pracovné uplatnenie absolventom.

2% z dane

Za vaše rozhodnutie venovať 2% (3%) z dane ĎAKUJEME!

Tak ako už niekoľko rokov, opäť  má naše Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Bolešov možnosť uchádzať sa o 2% (3%) z Vašich daní. S Vašou doterajšou pomocou sa nám podarilo z tejto sumy skvalitniť vyučovací proces žiakov. Chceme aj naďalej pokračovať v snahe inovovať prostredie žiakov, v ktorom sa vzdelávajú. Preto sa opäť uchádzame o Vašu priazeň darovať združeniu 2% (3%) z daní.

Karneval v ZŠ

13.2.2015 (piatok) sa od 14.30 do 16.30 hod. uskutoční karneval v 1. budove v základnej škole. Tešíme sa na pekné a nápadité masky. Vstupné je dobrovoľné.

Jarné prázdniny

Od 16.- 20.2.2015 budú jarné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 23.2.2015.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Bolešov

Štúrova 276, 018 53 Bolešov

zsbolesov@zsbolesov.edu.sk

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/16 bude:

Čo by mal budúci škôlkár ovládať
  • Mal by mať základné hygienické návyky.
  • Nemá mať plienky.
  • Mal by samostatne jesť a piť.
  • Nemusí však vedieť sám používať príbor.
  • Mal by vedieť chodiť po schodoch, behať.
  • Vedieť ...
Vedomostná súťaž Všetkovedko

Dňa 2. decembra 2014 sa 35 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťažilo sa v štyroch samostatných kategóriách:

Všetkovedko 2 - žiaci 2. ročníka ZŠ
Všetkovedko 3 - žiaci 3. ročníka ZŠ
Všetkovedko 4 - žiaci 4. ročníka ZŠ
Všetkovedko 5 - žiaci 5. ročníka ZŠ

Úspešní riešitelia:
Adam Rajníček - 2.A
Martin Mališka - 2.A
Sabína Bartáková - 3.B
Marek Jankovič - 4.B
Kristína Bugáňová - 5. tr.

Koniec 1. polroka šk. roka 2014/2015

30.1.2015 sa budú rozdávať výpisy klasifikácie prospechu, správania a dochádzky.
1. - 4. ročník - počas 4. vyučovacej hodiny, 5. - 9. ročník - počas 5. vyučovacej hodiny.
Vyučovanie bude skrátené z organizačných dôvodov.
1. - 4. ročník končí vyučovanie o 11.15 hod., 5.- 9. ročník končí vyučovanie o 12.10 hod.

Polročné prázdniny

2.2.2015 (pondelok) budú polročné prázdniny. Vyučovanie začne 3.2. (utorok).

Rodičovské posedenie

Výbor Rodičovského združenia a riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bolešov Vás pozýva na Rodičovské posedenie s hudobnou skupinou Energico dňa 7.2.2015 o 19.00 hod. v budove ZŠ. Tešíme sa na stretnutie.

photo

Utorok 31. 3. 2015

Počet návštev: 954610