Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Skrátené vyučovanie

V piatok 29.1.2016 sa budú rozdávať výpisy klasifikácie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok šk. roku 2015/2016. Z tohto dôvodu bude skrátené vyučovanie do 12.10 hod.

Polročné prázdniny

V pondelok 1.2.2016 budú polročné prázdniny. Vyučovanie bude pokračovať 2.2.2016.

Karneval

29.1.2016 (v piatok) sa od 14.30 do 16.30 hod. uskutoční karneval v 1. budove v základnej škole. Tešíme sa na pekné a nápadité masky. Vstupné je dobrovoľné.

Testovanie 5 - 2015 výsledky

25. novembra 2015 sa v základných školách po prvýkrát uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka. 

Priemerná úspešnosť žiakov z matematiky v SR bola 61,99% a naši žiaci dosiahli 71,62%. Priemerná úspešnosť žiakov zo slovenského jazyka v SR bola 66,62% a naši žiaci dosiahli 76,48%. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám na I. stupni, ale aj vyučujúcim MAT a SJL na II. stupni.

Rodičovské posedenie s hudobnou skupinou A je to

Výbor RZ a riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bolešov Vás pozýva 23.1.2016 o 19.00 hod. v 1. budove školy na rodičovské posedenie s hudobnou skupinou A je to. 

O občerstvenie postarané.

Svojou účasťou podporíte aktivity detí našej školy.

 

Konzultačný deň

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 18.1.2016 od 14.00 - 15.30 hod.

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Skrátené vyučovanie

22. 12. 2015 bude skrátené vyučovanie z organizačných dôvodov. V ročníkoch 1. - 4. končí vyučovanie o 11.15 hod., v ročníkoch 5. - 9. o 12.10 hod. Obed sa bude vydávať od 11.30 do 13.00 hod.

Vianočné prázdniny

23. 12. 2015 (streda) začínajú vianočné prázdniny. Budú trvať do 7. 1. 2016.
8. 1. 2016 (piatok) bude riaditeľské voľno. Vyučovanie začne v pondelok 11. 1. 2016.

Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2016.

Benefičný koncert

Základná škola s materskou školou Bolešov Vás srdečne pozýva 13. 12. 2015 o 15.00 hod. na benefičný koncert žiakov školy a SZUŠ Bolešov spojený s predajom vianočných výrobkov detí a rodičov. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Plavecký výcvik

V dňoch 30. 11. 2015 – 4. 12. 2015 organizovala základná škola pod vedením Mgr. Júlie Palčekovej plavecký výcvik na plavárni v Novej Dubnici. Plavecký výcvik absolvovalo 24 žiakov 3. ročníka a 13 žiakov 6. ročníka.

Obe skupiny pracovali veľmi disciplinovane. Väčšina tretiakov zvládla základnú techniku plávania  kraula, šiestaci sa v tomto plaveckom štýle zdokonalili. V posledný deň výcviku si žiaci preverili svoje plavecké zručnosti.

photo

Piatok 12. 2. 2016

Počet návštev: 1099716