Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Účelové cvičenia a didaktické hry

V stredu 13.5.2015 sa v ročníkoch 1. -4. uskutočnia didaktické hry, ktoré budú trvať 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie pre ročníky 1. -4. bude skrátené do 11.15 hod.

V ročníkoch 5.-9. sa uskutoční účelové cvičenie, ktoré bude trvať 5 vyučovacích hodín. Vyučovanie pre ročníky 5. - 9. bude skrátené do 12.10 hod.

Je potrebné, aby si žiaci zobrali vhodné športové oblečenie a obuv, prikrývku na hlavu a dodržiavali pitný režim.

Hlasujte za našu školu v súťaži THE SCHOOL DANCE

Hlasujte prostredníctvom siete Facebook za našu školu - naše súťažné video v The School Dance!!! Každý hlas je dôležitý!

http://www.schooldance.sk/videa/detske-hry-stredneho-povazia-2.html

Riaditeľské voľno

Dňa 15.4.2015 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v ročníkoch 5., 6., 7. z organizačných dôvodov (Testovanie 9).

Zber papiera

Od 13.4.2015 do 17.4.2015 prebieha v našej škole zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Konzultačný deň

Konzultačný deň sa uskutoční vo štvrtok 9. 4. 2015 od 14.00 - 15.30 hod.

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Veľkonočné prázdniny

Od štvrtku 2.4.2015 do utorka 7.4.2015 budú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 8.4.2015.

Deň otvorených dverí na SOŠ Dubnica nad Váhom

Vážení rodičia,
dňa 5.3.2015 sa bude na SOŠ, Štúrova 1388/23A v Dubnici nad Váhom, konať Deň otvorených dverí v čase od 8.00 do 15.30 hod. V tomto čase Vám budú predstavené priestory školy a ponuka štúdia pre školský rok 2015/2016. Prezentačnej akcie sa zúčastnia aj najvýznamnejší zamestnávatelia v regióne, ktorí ponúkajú pracovné uplatnenie absolventom.

2% z dane

Za vaše rozhodnutie venovať 2% (3%) z dane ĎAKUJEME!

Tak ako už niekoľko rokov, opäť  má naše Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Bolešov možnosť uchádzať sa o 2% (3%) z Vašich daní. S Vašou doterajšou pomocou sa nám podarilo z tejto sumy skvalitniť vyučovací proces žiakov. Chceme aj naďalej pokračovať v snahe inovovať prostredie žiakov, v ktorom sa vzdelávajú. Preto sa opäť uchádzame o Vašu priazeň darovať združeniu 2% (3%) z daní.

Karneval v ZŠ

13.2.2015 (piatok) sa od 14.30 do 16.30 hod. uskutoční karneval v 1. budove v základnej škole. Tešíme sa na pekné a nápadité masky. Vstupné je dobrovoľné.

Jarné prázdniny

Od 16.- 20.2.2015 budú jarné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 23.2.2015.

photo

Pondelok 25. 5. 2015

Počet návštev: 977651