Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Koniec 1. polroka šk. roka 2014/2015

30.1.2015 sa budú rozdávať výpisy klasifikácie prospechu, správania a dochádzky.
1. - 4. ročník - počas 4. vyučovacej hodiny, 5. - 9. ročník - počas 5. vyučovacej hodiny.
Vyučovanie bude skrátené z organizačných dôvodov.
1. - 4. ročník končí vyučovanie o 11.15 hod., 5.- 9. ročník končí vyučovanie o 12.10 hod.

Polročné prázdniny

2.2.2015 (pondelok) budú polročné prázdniny. Vyučovanie začne 3.2. (utorok).

Rodičovské posedenie

Výbor Rodičovského združenia a riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bolešov Vás pozýva na Rodičovské posedenie s hudobnou skupinou Energico dňa 7.2.2015 o 19.00 hod. v budove ZŠ. Tešíme sa na stretnutie.

Zápis do 1. ročníka ZŠ - školský rok 2015/2016

Milí rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývame na

zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2015/2016

3.  februára 2015

od 14.00 do 17.00 hod.

K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča. Pokiaľ budete mať záujem objednať si sadu zošitov s predtlačou, tak aj financie na ich zakúpenie v čiastke 5,- €.

Šaliansky Maťko - školské kolo

Dňa 14.1.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

1.kategória:

1. miesto Ema Suchánková

2. miesto Richard Bašo

3. miesto Samuel Mičuda


2.kategória:

1. miesto Zuzana Živčicová

2. miesto Kristína Bugáňová

3. miesto Lívia Rajníčková

Čo by mal budúci prvák vedieť?

co_by_mal_vediet_prvak.doc

Konzultačný deň

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 12.1.2015 od 14.00 - 15.30 hod.

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Vianočné prázdniny

22. 12. 2014 (pondelok) sa začínajú vianočné prázdniny. Budú trvať do 7. 1. 2015. Vyučovanie začne vo štvrtok 8. 1. 2015. Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2015.

Poďakovanie

Vážení rodičia,
vedenie Základnej školy s materskou školou Bolešov Vám touto cestou ďakuje za účasť, za pomoc pri výrobe darčekov a výrobkov na Vianočné trhy a za sponzorské príspevky. Týmto poďakovaním si ceníme Vašu ochotu a ústretovosť prispieť na tradičnú kultúrnu akciu v škole.

S úctou
Mgr. Alena Paličková

Benefičný koncert

Základná škola s materskou školou Bolešov Vás srdečne pozýva 14. 12. 2014 o 15.00 na benefičný koncert žiakov školy spojený s predajom vianočných výrobkov detí a rodičov do ZŠ Bolešov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

photo

Piatok 30. 1. 2015

Počet návštev: 927015