Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Turnaj v setbale

26. novembra Školský klub detí usporiadal v telocvični turnaj v setbale. Zúčastnili sa ho štyri družstvá a rozhodcom bola p. uč. Júlia Palčeková. Víťazné družstvá dostali diplomy a čokoládové medaily. Táto akcia sa deťom i rodičom veľmi páčila. Vychovávateľky ŠKD: p. Ušiaková a p. Lezová.

Záložka do knihy spája školy

V októbri sa naši mladší žiaci  opäť zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“. Projekt bol vyhlásený pri príležitosti medzinárodného mesiaca školských knižníc. Hlavným organizátorom bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Deti vyrobili záložky, ktoré si vymenili s partnerskou školou. V tomto roku ňou bola ZŠ Sečovská Polianka.

Konzultačný deň a deň otvorených dverí

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 10.11.2014 od 14.00 - 15.30 hod.

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Jesenné prázdniny

30. - 31.10.2014 (štvrtok a piatok) budú v základnej škole jesenné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 3.11.2014.

Zber papiera

Od 20. 10. 2014 do 27. 10. 2014 prebieha v našej škole zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 20.10.2014 (pondelok) sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie bude v triedach formou školského rozhlasu, hneď po skončení budú triedne združenia v triedach.

Konzultačné dni

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..)

Vyhodnotenie súťaže "O najkrajšiu tekvicu"

Naši žiaci opäť dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi. Výrobky boli ukážkou zručnosti a tvorivosti, ale aj snahou skrášliť a spríjemniť priestory našej školy.

Ocenení:

1. stupeň:
Filip Baláž 3.A
Lucia Šelingová 4.A
Andrej Rajníček 1.B
Vratko Hrnčiarik 2.B
Karin Vašková 2.B
Terezka Baginová 2.B
Viktória Mičudová 1.A
Denis Veselý 1.A

2. stupeň:
Marianna Chytilová 5. tr.
Marián Šelinga 8. tr.
Adriana Šviteloá  5. Tr.

Stretnutie rodičov materskej školy

Pozývame rodičov detí MŠ na celoškolské stretnutie.

Deň : 6.10.2014 (pondelok)

Hodina : o 16,00 hodine

Miesto : prízemie MŠ (1. trieda)

Po skončení celoškolského stretnutia sa uskutočnia i triedne zasadnutia v jednotlivých triedach.

Beh údolím Váhu

19.9.2014 (piatok) sa uskutoční 43. ročník súťaže Beh údolím Váhu. Žiaci sa budú učiť 2 vyučovacie hodiny a o 9.30 pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi na futbalové ihrisko v Bolešove.

Žiaci 2. stupňa budú mať skrátené vyučovanie do 12.10 hod. Potom pôjdu samostatne z ihriska domov.

Žiaci 1. stupňa budú končiť nasledovne:
- žiaci, ktorí nesúťažia a sú dochádzajúci – končia o 10.30 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne na autobus
- žiaci, ktorí súťažia + žiaci (nedochádzajúci) z Bolešova, ktorí nenavštevujú ŠKD  - končia o 11.15 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne
- žiaci navštevujúci ŠKD – pôjdu z ihriska v sprievode svojich vychovávateliek, prevádzka ŠKD bude tak ako v iné dni.

photo

Sobota 29. 11. 2014

Počet návštev: 894451