Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Zber papiera

Od 20. 10. 2014 do 27. 10. 2014 prebieha v našej škole zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 20.10.2014 (pondelok) sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie bude v triedach formou školského rozhlasu, hneď po skončení budú triedne združenia v triedach.

Konzultačné dni

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..)

Vyhodnotenie súťaže "O najkrajšiu tekvicu"

Naši žiaci opäť dokázali prekvapiť originálnymi nápadmi. Výrobky boli ukážkou zručnosti a tvorivosti, ale aj snahou skrášliť a spríjemniť priestory našej školy.

Ocenení:

1. stupeň:
Filip Baláž 3.A
Lucia Šelingová 4.A
Andrej Rajníček 1.B
Vratko Hrnčiarik 2.B
Karin Vašková 2.B
Terezka Baginová 2.B
Viktória Mičudová 1.A
Denis Veselý 1.A

2. stupeň:
Marianna Chytilová 5. tr.
Marián Šelinga 8. tr.
Adriana Šviteloá  5. Tr.

Stretnutie rodičov materskej školy

Pozývame rodičov detí MŠ na celoškolské stretnutie.

Deň : 6.10.2014 (pondelok)

Hodina : o 16,00 hodine

Miesto : prízemie MŠ (1. trieda)

Po skončení celoškolského stretnutia sa uskutočnia i triedne zasadnutia v jednotlivých triedach.

Beh údolím Váhu

19.9.2014 (piatok) sa uskutoční 43. ročník súťaže Beh údolím Váhu. Žiaci sa budú učiť 2 vyučovacie hodiny a o 9.30 pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi na futbalové ihrisko v Bolešove.

Žiaci 2. stupňa budú mať skrátené vyučovanie do 12.10 hod. Potom pôjdu samostatne z ihriska domov.

Žiaci 1. stupňa budú končiť nasledovne:
- žiaci, ktorí nesúťažia a sú dochádzajúci – končia o 10.30 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne na autobus
- žiaci, ktorí súťažia + žiaci (nedochádzajúci) z Bolešova, ktorí nenavštevujú ŠKD  - končia o 11.15 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne
- žiaci navštevujúci ŠKD – pôjdu z ihriska v sprievode svojich vychovávateliek, prevádzka ŠKD bude tak ako v iné dni.

Čo potrebujú deti do MŠ

DETI DO MŠ POREBUJÚ:

1.trieda (prízemie) 3 – 4 ročné deti:

  • prezuvky

  • pyžamo, detskú posteľnú bielizeň, detskú plachtu na gumu

  • detský uterák

  • hrebeň s dierkou na zavesenie (aj chlapci)

Odporúčané pomôcky pre žiakov 1. ročníka

Výtvarná výchova: pastelky (najlepšie trojhranné), voskovky, vodové farby, tenký a hrubý štetec, nádoba na vodu (plastová), handrička, igelit na lavicu, plášť (stará košeľa), disperzné lepidlo. Všetky pomôcky je potrebné dať do vrecka na zavesenie.

Telesná výchova: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláky, tepláková bunda, športovú obuv do telocvične (s nefarbiacou podrážkou), športovú obuv na cvičenie vonku (tenisky), ponožky. Všetky veci treba podpísať a dať do vrecka.

Prevádzka v materskej škole

Prevádzka MŠ začína dňa 2. septembra 2014 (utorok).

Rozdelenie tried:

1. trieda „MRAVČEKOVIA“ (prízemie MŠ)
Triedne učiteľky: Mária Kurusová, Ing. Jaroslava Mičudová

2. trieda „VČIELKY“ (poschodie MŠ)
Triedne učiteľky: Gabriela Kvasnicová, Mgr. Zuzana Mončeková

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. 9. 2014 o 8.00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov. Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci 2. - 9. ročníka stretnú s triednymi učiteľmi, ktorí im dajú pokyny na nasledujúci deň a žiaci pôjdu domov. Žiaci 1. ročníka sa pôjdu po slávnostnom otvorení šk. roka pozrieť do svojich tried, potom pôjdu domov.

photo

Štvrtok 23. 10. 2014

Počet návštev: 874069