Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Riaditeľské voľno

19.5.2016 bude riaditeľské voľno v základnej škole z organizačných dôvodov.

Slávik Slovenska - školské kolo

Výsledky speváckej súťaže Slávik Slovenska - školské kolo:

1. kategória:
1. miesto - Martin Mališka
2. miesto - Lívia Valenčinová
3. miesto - Alexandra Hudcovská

2. kategória
1. miesto - Dominik Hollý
2. miesto - Adriana Švitelová
3. miesto - Tomáš Hollý

3. kategória
1. miesto - Henrieta Suchánková

OZNAM pre rodičov

Upozorňujeme rodičov, že pri zápise do základnej školy a na predprimárne vzdelávanie musia byť na dokumentácii podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia.

 

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

 

Základná škola s materskou školou Bolešov

Štúrova 276, 018 53 Bolešov

 

zsbolesov@zsbolesov.edu.sk

Konzultačný deň

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 11.4.2016 od 14.00 - 15.30 hod. vo všetkých triedach, okrem II.B triedy.

Konzultačný deň v II.B triede sa uskutoční v náhradnom termíne.

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Zber papiera

Od 11. - 15. apríla 2016 bude v našej škole prebiehať zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Blahoželáme žiakovi 4.B triedy Samuelovi Mičudovi za 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktorý postupuje na krajské kolo.

Deň vody

22. marca 2016 sa v našej škole uskutočnil „Deň vody“. V ten deň prišli žiaci do školy oblečení v modrých tričkách vo farbe vody. Ráno si vypočuli rozhlasové pásmo o vode a ďalší deň realizovali aktivity v triedach. Prváci a druháci kreslili, kto všetko potrebuje k životu vodu. Tretiaci navrhovali etiketu na minerálnu vodu. Štvrtáci  a piataci  vyrábali projekt “Vážske kaskády“. Šiestaci a siedmaci pracovali na mape minerálnych prameňov a ôsmaci vyrábali  modely  čističiek na odpadové vody. Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Výsledky školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín:

1. kategória:

Poézia
1. miesto - neudelené
2. miesto - Ondrej Chlebana
2. miesto - Martin Mališka
3. miesto - Natália Hajdúchová

Próza
1. miesto - Vanesa Hrubová
2. miesto - Dávid Hasidlo
3. miesto - Alexander Duvač

2. kategória

Poézia
1. miesto - Marianna Chytilová
2. miesto - Sabína Bartáková
3. miesto - Lívia Rajníčková
3. miesto - Natália Žáčiková

Oznam - prijímanie detí do MŠ

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Bolešov oznamuje všetkým rodičom, že v súlade so zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov, sa zmenilo aj ustanovenie § 20 ods. 2 o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky:

photo

Piatok 6. 5. 2016

Počet návštev: 1144103