Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Koniec školského roka 2014/2015

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 30.6.2015 o 8.00 hod. v telocvični. Potom žiaci pôjdu do tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu žiaci domov. Obed sa vydáva v školskej jedálni od 11.30 - 12.30 hod.

V týždni od 24.-29.6.2015 bude každý deň skrátené vyučovanie pre 1. stupeň do 11.15 hod. a pre 2. stupeň do 12.10 hod.

Les ukrytý v knihe

V tomto školskom roku sme sa s deťmi po druhýkrát zapojili do celoslovenského projektu na podporu spolupráce škôl, knižníc a lesníkov – Les ukrytý v knihe.  Usporiadali sme besedu s lesným pedagógom pre žiakov 1. a 2. ročníka , so žiakmi tretieho ročníka sme sa zapojili do súťaže „Sprievodca lesom“, kde žiaci popísali svoje obľúbené miesto v prírode. Za svoju prácu – malú knihu s názvom  Vršatec  si pôjde 19.6. 2015 do Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene prevziať  ocenenie žiak z 3.B triedy- Samuel Mičuda.

Súťaž hliadok Mladých zdravotníkov

Dňa 29.5. 2015 sa uskutočnila v Považskej bystrici súťaž hliadok Mladých zdravotníkov, ktorú organizoval Slovenský červený kríž. Družstvo našich žiakov ( Bagín Marco, Chytilová Marianna, Prostináková Martina, Zemanovičová Karin, Živčicová Zuzana) obhájilo  svoje prvenstvo z minulého roka. Za krásne prvé miesto so 100% úspešnosťou im patrí veľká pochvala. Blahoželáme!

Obvodové kolo vo vybíjanej

V stredu 6.5. 2015 sa konalo obvodové kolo vo vybíjanej dievčat v Novej Dubnici. Zúčastnilo sa aj družstvo našich dievčat, ktoré obsadilo veľmi pekné 2. miesto. Blahoželáme!

Deň matiek

Dňa 10. mája 2015 pri príležitosti Dňa matiek si žiaci zo školského klubu detí pod vedením p. vychovávateliek pripravili pre mamičky prekný kultúrny program. Mamičkám venovali vlastnoručne vyrobené srdiečka.

Oslava MDD

V pondelok 1.6.2015 sa uskutoční oslava MDD. Žiaci IX. triedy pripravili pre žiakov našej školy športovú olympiádu. Prosíme, aby žiaci prišli v športovom oblečení a doniesli si vhodnú obuv do telocvične. Vyučovanie bude skrátené - ročníky 1. - 4. do 11.15 hod., ročníky 5. - 9. do 12.10 hod. Obed sa bude vydávať od 11.30 do 13.00 hod.

Návšteva hasičskej stanice

Dňa 4. mája 2015 pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov, sa žiaci a pani vychovávateľky zo školského klubu detí zúčastnili na exkurzii do hasičskej zbrojnice. Oboznámili sa s náročnou prácou a poslaním hasičov. Zaujalo ich nové hasičské auto s moderným, technickým vybavením. Zaujímavá bola i praktická skúška hasenia.

Účelové cvičenia a didaktické hry

V stredu 13.5.2015 sa v ročníkoch 1. -4. uskutočnia didaktické hry, ktoré budú trvať 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie pre ročníky 1. -4. bude skrátené do 11.15 hod.

V ročníkoch 5.-9. sa uskutoční účelové cvičenie, ktoré bude trvať 5 vyučovacích hodín. Vyučovanie pre ročníky 5. - 9. bude skrátené do 12.10 hod.

Je potrebné, aby si žiaci zobrali vhodné športové oblečenie a obuv, prikrývku na hlavu a dodržiavali pitný režim.

Hlasujte za našu školu v súťaži THE SCHOOL DANCE

Hlasujte prostredníctvom siete Facebook za našu školu - naše súťažné video v The School Dance!!! Každý hlas je dôležitý!

http://www.schooldance.sk/videa/detske-hry-stredneho-povazia-2.html

Riaditeľské voľno

Dňa 15.4.2015 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v ročníkoch 5., 6., 7. z organizačných dôvodov (Testovanie 9).

photo

Streda 29. 7. 2015

Počet návštev: 1006245