Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Pozvánka pre rodičov novoprijatých detí do MŠ

Materská škola v Bolešove Vás pozýva na stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré sa uskutoční dňa 1.7.2014 (utorok) o 15.30 hod. v budove MŠ.

Program stretnutia:
- Školský vzdelávací program "KOLOTOČ"
- Školský poriadok pre MŠ
- Stravovanie v MŠ
- Ochutnávka pomazánok

Žiadame Vás, aby ste sa stretnutia zúčastnili s cieľom získania dôležitých informácií pred nástupom Vášho dieťaťa do MŠ.

Ukončenie školského roka 2013/2014

Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční 27.6.2014 o 8.00 hod. v telocvični. Potom žiaci pôjdu do tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu žiaci domov. Obed sa vydáva v školskej jedálni od 10.30 hod.

Súťaž Mladý priemyslovák

Riaditeľ SPŠ Dubnica nad Váhom vyhlásil súťaž pre záujemcov o štúdium na SPŠ Dubnica nad Váhom z oblasti informatiky o zaujímavé vecné ceny. Podmienkou súťaže bolo zodpovedať na päť súťažných otázok. Náš žiak IX.A triedy Kristián Jozef Černej patrí medzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili, správne odpovedali na otázky a boli vylosovaní. Zástupcovia SPŠ v Dubnici nad Váhom mu prišli odovzdať cenu - USB kľúč. Blahoželáme!

Rozprávky Hansa Christiana Andersena na Bojnickom zámku

V stredu 11.6. prváci, druháci a tretiaci zrealizovali koncoročný výlet do Bojníc po stopách rozprávkara H. CH. Andersena. Najskôr sme navštívili ZOO, pozreli sme si zvieratká, občerstvili sa, nakúpili suveníry domov a už sme sa tešili do zámku. Na nádvorí nás čakal kamarát Brumík a súťažili sme za odmenu. V zámku nás už čakala hradná pani, ktorá nás privítala, porozprávala nám o rozprávkarovi H.CH. Andersenovi a vybrali sme sa hľadať indície. Postupne sme sa presúvali z jednej sály do druhej a vypočuli sme si štyri rozprávky: Palculienka, Cisárove nové šaty, Princezná na hrášku, Škaredé káčatko. Po každej rozprávke sme dostali indíciu v podobe  kvetinky, hrášku, ihly a pierka. Nakoniec nás hradná pani vyskúšala, či sme si zapamätali rozprávky a skontrolovala, či máme všetky indície. Unavení, ale plní zážitkov sme sa pobrali domov. Fotky z výletu nájdete vo fotoalbume.

Celoslovenská súťaž Zlatá priadka

Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s Literárnym informačným centrom Bratislava, časopisom Slniečko a vydavateľstvami Buvik a SPN – Mladé letá vyhlásili pri príležitosti 95. výročia narodenia známej spisovateľky Márie Ďuríčkovej celoslovenskú literárnu a výtvarnú súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ na tému ZLATÁ PRIADKA MÁRIA ĎURÍČKOVÁ.

Súťaž hliadok mladých zdravotníkov

V piatok 6. júna 2014 si preverili svoje zručnosti a vedomosti z poskytovania laickej prvej pomoci žiaci 4. ročníka (Bagín Marco, Bugáňová Kristína, Prostináková Martina, Zemanovičová Karin, Živčicová Zuzana), ktorí sa zúčastnili na súťaži hliadok mladých zdravotníkov v Pov. Bystrici. Organizátorom súťaže bol Územný spolok SČK. Naši malí zdravotníci v tejto súťaži skončili na krásnom 1. mieste. Blahoželáme!

Čítajme si - detský čitateľský maratón

Vo štvrtok, dňa 5. júna 201 4 sme  sa zapojili do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom ČÍTAJME SI... Čítali sme knihu Emil z Lönnebergy a knihu Mimi a Líza Organizátorom akcie bola  Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Krstnou mamou projektu bola Oľga Feldeková.

Cieľom  Projektu  ČÍTAJME SI... je  posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože pre osobnosť dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť.

Tablo - predškoláci

Vo fotoalbume si môžete pozrieť tablo našich predškolákov smiley

Les ukrytý v knihe

V tomto školskom roku sme sa zapojili s deťmi v našej škole do veľmi peknej aktivity – Les ukrytý v knihe.

V našej školskej knižnici sme si vytvorili kútik, kde deti, ktoré navštívili knižnicu mali možnosť pozrieť film s prírodnou tematikou – Přátelé zeleného údolí a Pod jezevčí skálou.

Týždeň hlasného čítania

Svet fantázie otvoril aj tento apríl dvere dokorán! Združenie Orava usporiadalo  trinásty ročník Týždňa hlasného čítania. Naša škola sa tiež zapojila do tejto aktivity a jeden týždeň v mesiaci apríl venovali žiaci prvého stupňa s pani učiteľkami na hodinách čítania práve spomínanej aktivite. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok.  Aj touto cestou sme sa  snažili deťom priblížiť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia.

photo

Štvrtok 21. 8. 2014

Počet návštev: 840450