Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Otvorenie školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. 9. 2015 o 8.00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov. Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci 2. - 9. ročníka stretnú s triednymi učiteľmi, ktorí im dajú pokyny na nasledujúci deň a žiaci pôjdu domov. Žiaci 1. ročníka sa pôjdu po slávnostnom otvorení šk. roka pozrieť do svojich tried, potom pôjdu domov.

Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole

Milí rodičia!

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Tento prvý krok prináša veľa zmien v duši dieťaťa a celej rodiny.

Preto:

  • začnite postupne dieťa budiť ráno skôr, predídete tým ranným plačom, kriku a nervozite dieťaťa aj vás

Čo potrebujú deti do MŠ

1.trieda (prízemie) 3 – 4 ročné deti:

  • prezuvky

  • pyžamo, detskú posteľnú bielizeň, detskú plachtu na gumu

  • detský uterák

  • hrebeň s dierkou na zavesenie (aj chlapci)

  • pravidelné nosenie hygienických vreckoviek

  • náhradné spodné prádlo a oblečenie (viac kusov)

Oznam pre rodičov detí navštevujúcich MŠ

Prevádzka MŠ začína dňa 2. septembra 2015 (streda).
 

Rozdelenie tried:

1. trieda „MRAVČEKOVIA“ (prízemie MŠ)

Triedne učiteľky: Mária Kurusová

Ing. Jaroslava Mičudová
 

2. trieda „VČIELKY“ (poschodie MŠ)

Triedne učiteľky: Gabriela Kvasnicová

Mgr. Zuzana Mončeková

Odporúčané pomôcky pre žiakov 1. ročníka

Výtvarná výchova: pastelky (najlepšie trojhranné), voskovky, vodové farby, tenký a hrubý štetec, nádoba na vodu (plastová), handrička, igelit na lavicu, plášť (stará košeľa), disperzné lepidlo. Všetky pomôcky je potrebné dať do vrecka a podpísať.

Telesná výchova: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláky, tepláková bunda, športová obuv do telocvične (s nefarbiacou podrážkou), športová obuv na cvičenie vonku (tenisky), ponožky. Všetky veci treba podpísať a dať do vrecka.

Koniec školského roka 2014/2015

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 30.6.2015 o 8.00 hod. v telocvični. Potom žiaci pôjdu do tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu žiaci domov. Obed sa vydáva v školskej jedálni od 11.30 - 12.30 hod.

V týždni od 24.-29.6.2015 bude každý deň skrátené vyučovanie pre 1. stupeň do 11.15 hod. a pre 2. stupeň do 12.10 hod.

Les ukrytý v knihe

V tomto školskom roku sme sa s deťmi po druhýkrát zapojili do celoslovenského projektu na podporu spolupráce škôl, knižníc a lesníkov – Les ukrytý v knihe.  Usporiadali sme besedu s lesným pedagógom pre žiakov 1. a 2. ročníka , so žiakmi tretieho ročníka sme sa zapojili do súťaže „Sprievodca lesom“, kde žiaci popísali svoje obľúbené miesto v prírode. Za svoju prácu – malú knihu s názvom  Vršatec  si pôjde 19.6. 2015 do Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene prevziať  ocenenie žiak z 3.B triedy- Samuel Mičuda.

Súťaž hliadok Mladých zdravotníkov

Dňa 29.5. 2015 sa uskutočnila v Považskej bystrici súťaž hliadok Mladých zdravotníkov, ktorú organizoval Slovenský červený kríž. Družstvo našich žiakov ( Bagín Marco, Chytilová Marianna, Prostináková Martina, Zemanovičová Karin, Živčicová Zuzana) obhájilo  svoje prvenstvo z minulého roka. Za krásne prvé miesto so 100% úspešnosťou im patrí veľká pochvala. Blahoželáme!

Obvodové kolo vo vybíjanej

V stredu 6.5. 2015 sa konalo obvodové kolo vo vybíjanej dievčat v Novej Dubnici. Zúčastnilo sa aj družstvo našich dievčat, ktoré obsadilo veľmi pekné 2. miesto. Blahoželáme!

Deň matiek

Dňa 10. mája 2015 pri príležitosti Dňa matiek si žiaci zo školského klubu detí pod vedením p. vychovávateliek pripravili pre mamičky prekný kultúrny program. Mamičkám venovali vlastnoručne vyrobené srdiečka.

photo

Streda 2. 9. 2015

Počet návštev: 1019256