Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Riaditeľské voľno

25. 11. 2015 (streda) bude v základnej škole v ročníkoch 6. - 9. riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (realizácia Testovania 5 - 2015). Vyučovanie bude opäť pokračovať 26. 11. 2015.

Záložka do knihy spája školy

V októbri naši žiaci z prvého stupňa pri príležitosti medzinárodného dňa školských knižníc vyrábali záložky pre žiakov z partnerskej školy  z Českej republiky – Ostravy. Rovnako sa mohli tešiť zo záložiek, ktoré pre nich poslali deti z Ostravy.

Tento rok sa naša škola zapojila štvrtýkrát do tohto celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ organizovaného  Slovenskou pedagogickou knižnicou.

Exkurzia do Dubnického múzea

Dňa 8.10.2015 sa žiaci II.A a II.B triedy zúčastnili exkurzie do Dubnického múzea v kaštieli. Najskôr si prezreli nádvorie kaštieľa, vypočuli históriu o Dubnickom kaštieli, o majiteľoch Ilešháziovcoch a potom sa presunuli do kaštieľa. Po prehliadke kaštieľa cez park prešli na vyhliadkovú vežu „Grottu, kde sa dozvedeli, na čo slúžila a pozreli si okolie, odkiaľ videli aj obec Bolešov. Fotky z exkurzie nájdete vo fotoalbume.

Konzultačný deň a deň otvorených dverí

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 9.11.2015 od 14.00 - 15.30 hod.

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Jesenné prázdniny

Od 29.10. - 30.10.2015 budú jesenné prázdniny. Vyučovanie začne 2.11. v pondelok.

Zber papiera

Od 5.10.2015 do 9.10.2015 prebieha v našej škole zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Prerušená prevádzka v materskej škole

2.10.2015 bude prerušená prevádzka v materskej škole z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie). Prevádzka opäť začne 5.10.2015.

Riaditeľské voľno

2.10.2015 (piatok) bude v základnej škole riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie). Vyučovanie opäť začne 5.10.2015.

Beh údolím Váhu

25.9.2015 (piatok) sa uskutoční 44. ročník súťaže Beh údolím Váhu. Žiaci sa budú učiť 2 vyučovacie hodiny a o 9.30 pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi na futbalové ihrisko v Bolešove.

Žiaci 2. stupňa budú mať skrátené vyučovanie do 12.10 hod. Potom pôjdu samostatne z ihriska domov.

Žiaci 1. stupňa budú končiť nasledovne:
- žiaci, ktorí nesúťažia a sú dochádzajúci a nechodia na obed – končia o 10.30 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne na autobus
- žiaci, ktorí súťažia + žiaci (nedochádzajúci) z Bolešova, ktorí nenavštevujú ŠKD  - končia o 11.15 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne
- žiaci navštevujúci ŠKD – pôjdu z ihriska v sprievode svojich vychovávateliek, prevádzka ŠKD bude tak ako v iné dni.

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 28. 9. 2015 (v pondelok) sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie bude v triedach formou školského rozhlasu, hneď po skončení budú triedne združenia v triedach.

photo

Pondelok 30. 11. 2015

Počet návštev: 1061803