Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Stretnutie rodičov materskej školy

Pozývame rodičov detí MŠ na celoškolské stretnutie.

Deň : 6.10.2014 (pondelok)

Hodina : o 16,00 hodine

Miesto : prízemie MŠ (1. trieda)

Po skončení celoškolského stretnutia sa uskutočnia i triedne zasadnutia v jednotlivých triedach.

Beh údolím Váhu

19.9.2014 (piatok) sa uskutoční 43. ročník súťaže Beh údolím Váhu. Žiaci sa budú učiť 2 vyučovacie hodiny a o 9.30 pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi na futbalové ihrisko v Bolešove.

Žiaci 2. stupňa budú mať skrátené vyučovanie do 12.10 hod. Potom pôjdu samostatne z ihriska domov.

Žiaci 1. stupňa budú končiť nasledovne:
- žiaci, ktorí nesúťažia a sú dochádzajúci – končia o 10.30 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne na autobus
- žiaci, ktorí súťažia + žiaci (nedochádzajúci) z Bolešova, ktorí nenavštevujú ŠKD  - končia o 11.15 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne
- žiaci navštevujúci ŠKD – pôjdu z ihriska v sprievode svojich vychovávateliek, prevádzka ŠKD bude tak ako v iné dni.

Čo potrebujú deti do MŠ

DETI DO MŠ POREBUJÚ:

1.trieda (prízemie) 3 – 4 ročné deti:

  • prezuvky

  • pyžamo, detskú posteľnú bielizeň, detskú plachtu na gumu

  • detský uterák

  • hrebeň s dierkou na zavesenie (aj chlapci)

Odporúčané pomôcky pre žiakov 1. ročníka

Výtvarná výchova: pastelky (najlepšie trojhranné), voskovky, vodové farby, tenký a hrubý štetec, nádoba na vodu (plastová), handrička, igelit na lavicu, plášť (stará košeľa), disperzné lepidlo. Všetky pomôcky je potrebné dať do vrecka na zavesenie.

Telesná výchova: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláky, tepláková bunda, športovú obuv do telocvične (s nefarbiacou podrážkou), športovú obuv na cvičenie vonku (tenisky), ponožky. Všetky veci treba podpísať a dať do vrecka.

Prevádzka v materskej škole

Prevádzka MŠ začína dňa 2. septembra 2014 (utorok).

Rozdelenie tried:

1. trieda „MRAVČEKOVIA“ (prízemie MŠ)
Triedne učiteľky: Mária Kurusová, Ing. Jaroslava Mičudová

2. trieda „VČIELKY“ (poschodie MŠ)
Triedne učiteľky: Gabriela Kvasnicová, Mgr. Zuzana Mončeková

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. 9. 2014 o 8.00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov. Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci 2. - 9. ročníka stretnú s triednymi učiteľmi, ktorí im dajú pokyny na nasledujúci deň a žiaci pôjdu domov. Žiaci 1. ročníka sa pôjdu po slávnostnom otvorení šk. roka pozrieť do svojich tried, potom pôjdu domov.

Pozvánka pre rodičov novoprijatých detí do MŠ

Materská škola v Bolešove Vás pozýva na stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré sa uskutoční dňa 1.7.2014 (utorok) o 15.30 hod. v budove MŠ.

Program stretnutia:
- Školský vzdelávací program "KOLOTOČ"
- Školský poriadok pre MŠ
- Stravovanie v MŠ
- Ochutnávka pomazánok

Žiadame Vás, aby ste sa stretnutia zúčastnili s cieľom získania dôležitých informácií pred nástupom Vášho dieťaťa do MŠ.

Ukončenie školského roka 2013/2014

Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční 27.6.2014 o 8.00 hod. v telocvični. Potom žiaci pôjdu do tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu žiaci domov. Obed sa vydáva v školskej jedálni od 10.30 hod.

Súťaž Mladý priemyslovák

Riaditeľ SPŠ Dubnica nad Váhom vyhlásil súťaž pre záujemcov o štúdium na SPŠ Dubnica nad Váhom z oblasti informatiky o zaujímavé vecné ceny. Podmienkou súťaže bolo zodpovedať na päť súťažných otázok. Náš žiak IX.A triedy Kristián Jozef Černej patrí medzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili, správne odpovedali na otázky a boli vylosovaní. Zástupcovia SPŠ v Dubnici nad Váhom mu prišli odovzdať cenu - USB kľúč. Blahoželáme!

Rozprávky Hansa Christiana Andersena na Bojnickom zámku

V stredu 11.6. prváci, druháci a tretiaci zrealizovali koncoročný výlet do Bojníc po stopách rozprávkara H. CH. Andersena. Najskôr sme navštívili ZOO, pozreli sme si zvieratká, občerstvili sa, nakúpili suveníry domov a už sme sa tešili do zámku. Na nádvorí nás čakal kamarát Brumík a súťažili sme za odmenu. V zámku nás už čakala hradná pani, ktorá nás privítala, porozprávala nám o rozprávkarovi H.CH. Andersenovi a vybrali sme sa hľadať indície. Postupne sme sa presúvali z jednej sály do druhej a vypočuli sme si štyri rozprávky: Palculienka, Cisárove nové šaty, Princezná na hrášku, Škaredé káčatko. Po každej rozprávke sme dostali indíciu v podobe  kvetinky, hrášku, ihly a pierka. Nakoniec nás hradná pani vyskúšala, či sme si zapamätali rozprávky a skontrolovala, či máme všetky indície. Unavení, ale plní zážitkov sme sa pobrali domov. Fotky z výletu nájdete vo fotoalbume.

photo

Utorok 30. 9. 2014

Počet návštev: 860662