Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Zber papiera

Od 5.10.2015 do 9.10.2015 prebieha v našej škole zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Prerušená prevádzka v materskej škole

2.10.2015 bude prerušená prevádzka v materskej škole z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie). Prevádzka opäť začne 5.10.2015.

Riaditeľské voľno

2.10.2015 (piatok) bude v základnej škole riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie). Vyučovanie opäť začne 5.10.2015.

Beh údolím Váhu

25.9.2015 (piatok) sa uskutoční 44. ročník súťaže Beh údolím Váhu. Žiaci sa budú učiť 2 vyučovacie hodiny a o 9.30 pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi na futbalové ihrisko v Bolešove.

Žiaci 2. stupňa budú mať skrátené vyučovanie do 12.10 hod. Potom pôjdu samostatne z ihriska domov.

Žiaci 1. stupňa budú končiť nasledovne:
- žiaci, ktorí nesúťažia a sú dochádzajúci a nechodia na obed – končia o 10.30 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne na autobus
- žiaci, ktorí súťažia + žiaci (nedochádzajúci) z Bolešova, ktorí nenavštevujú ŠKD  - končia o 11.15 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne
- žiaci navštevujúci ŠKD – pôjdu z ihriska v sprievode svojich vychovávateliek, prevádzka ŠKD bude tak ako v iné dni.

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 28. 9. 2015 (v pondelok) sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie bude v triedach formou školského rozhlasu, hneď po skončení budú triedne združenia v triedach.

Súťaž o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu - svetlonosa

Aj tento rok sa v našej škole uskutoční súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvicu – svetlonosa. Svoje výtvory z plodov úrody môžete nosiť od stredy 23.9  do piatku 25.9. Žiaci 1. stupňa môžu výrobky nosiť p. uč. Palčekovej na chodbu 1. budovy a žiaci 2. stupňa p. uč. Králikovej na chodbu 2. budovy. Výrobky si označte menom a triedou. Súťaž vyhodnotíme v pondelok 28.9.2015.

Otvorenie školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. 9. 2015 o 8.00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov. Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci 2. - 9. ročníka stretnú s triednymi učiteľmi, ktorí im dajú pokyny na nasledujúci deň a žiaci pôjdu domov. Žiaci 1. ročníka sa pôjdu po slávnostnom otvorení šk. roka pozrieť do svojich tried, potom pôjdu domov.

Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole

Milí rodičia!

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Tento prvý krok prináša veľa zmien v duši dieťaťa a celej rodiny.

Preto:

  • začnite postupne dieťa budiť ráno skôr, predídete tým ranným plačom, kriku a nervozite dieťaťa aj vás

Čo potrebujú deti do MŠ

1.trieda (prízemie) 3 – 4 ročné deti:

  • prezuvky

  • pyžamo, detskú posteľnú bielizeň, detskú plachtu na gumu

  • detský uterák

  • hrebeň s dierkou na zavesenie (aj chlapci)

  • pravidelné nosenie hygienických vreckoviek

  • náhradné spodné prádlo a oblečenie (viac kusov)

Oznam pre rodičov detí navštevujúcich MŠ

Prevádzka MŠ začína dňa 2. septembra 2015 (streda).
 

Rozdelenie tried:

1. trieda „MRAVČEKOVIA“ (prízemie MŠ)

Triedne učiteľky: Mária Kurusová

Ing. Jaroslava Mičudová
 

2. trieda „VČIELKY“ (poschodie MŠ)

Triedne učiteľky: Gabriela Kvasnicová

Mgr. Zuzana Mončeková

photo

Štvrtok 8. 10. 2015

Počet návštev: 1037034