Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Riaditeľské voľno

Dňa 15.4.2015 bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v ročníkoch 5., 6., 7. z organizačných dôvodov (Testovanie 9).

Zber papiera

Od 13.4.2015 do 17.4.2015 prebieha v našej škole zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý pracovný deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Konzultačný deň

Konzultačný deň sa uskutoční vo štvrtok 9. 4. 2015 od 14.00 - 15.30 hod.

Počas konzultačných dní má rodič možnosť informovať sa o správaní sa, prospechu dieťaťa alebo konzultovať problémy pri vyučovaní jednotlivých predmetov s konkrétnym učiteľom. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Veľkonočné prázdniny

Od štvrtku 2.4.2015 do utorka 7.4.2015 budú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie začne v stredu 8.4.2015.

Deň otvorených dverí na SOŠ Dubnica nad Váhom

Vážení rodičia,
dňa 5.3.2015 sa bude na SOŠ, Štúrova 1388/23A v Dubnici nad Váhom, konať Deň otvorených dverí v čase od 8.00 do 15.30 hod. V tomto čase Vám budú predstavené priestory školy a ponuka štúdia pre školský rok 2015/2016. Prezentačnej akcie sa zúčastnia aj najvýznamnejší zamestnávatelia v regióne, ktorí ponúkajú pracovné uplatnenie absolventom.

2% z dane

Za vaše rozhodnutie venovať 2% (3%) z dane ĎAKUJEME!

Tak ako už niekoľko rokov, opäť  má naše Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Bolešov možnosť uchádzať sa o 2% (3%) z Vašich daní. S Vašou doterajšou pomocou sa nám podarilo z tejto sumy skvalitniť vyučovací proces žiakov. Chceme aj naďalej pokračovať v snahe inovovať prostredie žiakov, v ktorom sa vzdelávajú. Preto sa opäť uchádzame o Vašu priazeň darovať združeniu 2% (3%) z daní.

Karneval v ZŠ

13.2.2015 (piatok) sa od 14.30 do 16.30 hod. uskutoční karneval v 1. budove v základnej škole. Tešíme sa na pekné a nápadité masky. Vstupné je dobrovoľné.

Jarné prázdniny

Od 16.- 20.2.2015 budú jarné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 23.2.2015.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Bolešov

Štúrova 276, 018 53 Bolešov

zsbolesov@zsbolesov.edu.sk

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v súlade s § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/16 bude:

Čo by mal budúci škôlkár ovládať
  • Mal by mať základné hygienické návyky.
  • Nemá mať plienky.
  • Mal by samostatne jesť a piť.
  • Nemusí však vedieť sám používať príbor.
  • Mal by vedieť chodiť po schodoch, behať.
  • Vedieť ...
photo

Sobota 25. 4. 2015

Počet návštev: 964583