Základná škola s materskou školou, Bolešov 276

Prihlásenie

Novinky

Riaditeľské voľno

V stredu 21.11.2018 bude riaditeľské voľno pre 6., 7., 8., a 9. ročník z dôvodu celoslovenského Testovania T5-2018. Žiadame rodičov, aby žiakov, ktorí majú v tento deň riaditeľské voľno, odhlásili na tento deň zo stravy.

Korčuľovanie

Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ Bolešov pozýva žiakov a ich rodičov na korčuľovanie dňa 17.11.2018  (sobota) od 14.45 do 15.45 hod. na zimný štadión v Dubnici nad Váhom. Vstup je voľný. Tešíme sa na vašu účasť! Viac info: korculovanie(1).jpg​​​​​​​

Konzultačný deň školského psychológa

Konzultačný deň školského psychológa bude budúci týždeň v pondelok 12.11.2018 do 16.00 hod.

Konzultačný deň 12.11.

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 12.11.2018 od 14.00 - 16.00 hod.

Počas konzultačného dňa sa môžu rodičia prísť informovať spolu so svojimi školopovinnými deťmi u jednotlivých učiteľov. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu triedni učitelia v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Zrušený konzultačný deň školského psychológa

Oznamujeme, že z dôvodu služobnej cesty, je v stredu 24.10. zrušený konzultačný deň školského psychológa pre rodičov.

Riaditeľské voľno a jesenné prázdniny v ZŠ

29.10.2018 (pondelok) bude v ZŠ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

30.10.2018 (utorok) je štátny sviatok.

31.10. - 4.11.2018 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 5.11.2018.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Obec Bolešov

 

vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA školy :

 

Základná škola s materskou školou Bolešov

Súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvicu

Máte doma tekvice? Ak máš chuť a šikovné ruky, môžeš sa aj tento rok zapojiť do súťaže o najkrajšie vyrezávanú tekvicu. Svoje výtvory z plodov úrody môžeš priniesť od stredy 17.10. do piatku 19.10. Žiaci 1. stupňa môžu výrobky nosiť p. uč. Palčekovej na chodbu 1. budovy a žiaci 2. stupňa p. uč. Králikovej na chodbu 2. budovy. Výrobky si označte menom a triedou. Súťaž vyhodnotíme v piatok 19.10.2018.

Zber papiera

Od 15. - 19. októbra 2018 bude v našej škole prebiehať zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý deň až do 17.00 hod. k 1. budove školy. Pri 1. budove školy bude pristavený kontajner, kde sa bude papier odkladať. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Plenárne rodičovské združenie

Dňa 1. 10. 2018 (v pondelok) sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie bude v triedach formou školského rozhlasu, hneď po skončení budú triedne združenia v triedach.

V 9. triede sa kvôli neprítomnosti tr. učiteľky uskutoční iba plenárne RZ. Termín triedneho rodičovského združenia bude vopred oznámený.

photo

Pondelok 19. 11. 2018

Počet návštev: 1671120