Základná škola s materskou školou, Bolešov 276

Prihlásenie

Novinky

Voľné pracovné miesto: správca telocvične

Príjmeme správcu telocvične s nástupom od 3.9.2018.  Pracovný pomer bude uzatvorený dohodou o pracovnej činnosti. Povinnosti sprácu telocvične: sprístupňovanie telocvične prenajatým subjektom, zodpovednosť za dodržiavanie čistoty a poriadku v telocvični (upratovanie priestorov telocvične). Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 042/4493224, 0911/380677.

Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje, že v rámci operačného programu Ľudské zdroje, príjme do pracovného pomeru na nasledovné voľné pracovné miesta:


Školský psychológ: 50% úväzok

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Bolešov 276

Termín nástupu: 1. 9. 2018

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem o stravovanie v školskom roku 2018/2019, že prihlasovanie na stravu bude prebiehať v dňoch od 20.08. do 24.08.2018 v čase od 8.00 do 13.00 hod. Prihlášku na stravovanie si možete stiahnuť z www.zsbolesov.edu.sk v časti dokumenty škol - prihláška na stravovanie.Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosím odovzdať v uvedenom termíne v kancelárii vedúcej ŠJ v MŠ. Prvým dňom stravovania bude pondelok 03.09.2018. Šeky za stravné na mesiac september budú vydávané v prvý septembrový týždeň z dovodu vrátenia preplatkov za mesiac máj a jún 2018 a je potrebné ich uhradiť do 10.09.2018.

Organizácia vyučovania od 25. - 29. 6. 2018

Od 25.6. – 28.6. (pondelok - štvrtok) bude skrátené vyučovanie do 11.15 hod.

Od 25.6. – 28.6. (pondelok - štvrtok) sa bude obed vydávať od 11.30 – 12.30 hod.

29.6. (piatok) bude slávnostné ukončenie šk. roka o 8.00 hod. v telocvični, po odovzdávaní vysvedčení pôjdu žiaci domov. Prevádzka v ŠKD bude 29.6. (piatok) do 15.00 hod.

29.6. (piatok) sa bude obed vydávať od 10.30 - 11.30 hod.

Riaditeľské voľno v ZŠ a prerušený výchovno-vzdelávací proces v MŠ.

7.5.2018 (pondelok) bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a v elokovanom pracovisku (materská škola) z organizačných dôvodov. Prevádzka v týchto zariadeniach začne 9.5.2018 (streda).

Obsah vyučovacích predmetov pre 7. ročník

Nemecký jazyk - Nemecky__jazyk.pdf​​​​​​​

Technika - Technika_VOLBA_POVOLANIA.pdf

Čitateľská gramotnosť - citatelska_gramotnost.pdf

Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje, že v rámci operačného programu Ľudské zdroje, príjme do pracovného pomeru na nasledovné voľné pracovné miesta:


Školský špeciálny pedagóg: 100% úväzok

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Bolešov 276

Termín nástupu: 1. 9. 2018

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Odovzdávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie (do MŠ) na školský rok 2018/2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 bude:

v dňoch 28. mája 2018 a 29. mája 2018 v čase od 10.00 h do 14.30 h 

Didaktické hry a účelové cvičenia - praktická časť

2. 5. 2018 (streda) sa na 1. stupni uskutočnia didaktické hry a na 2. stupni účelové cvičenia - praktická časť. Prosíme, aby sa žiaci pripravili na pobyt v prírode, aby prišli športovo oblečení, obuli si pevnú turistickú obuv, priniesli si jedlo a pitie, pršiplášť a prikrývku na hlavu.

Na 1. stupni bude skrátené vyučovanie do 11.15 hod. a na 2. stupni do 12.10 hod.

Obed sa bude vydávať od 11:30 - 13:00 hod.

Skrátené vyučovanie 30.4.2018

V pondelok 30.4.2018 bude na 1. stupni prebiehať teoretická časť didaktických hier. Z organizačných dôvodov bude vyučovanie skrátené do 11.15 hod.

V pondelok 30.4.2018 bude na 2. stupni prebiehať teoretická časť účelových cvičení. Z organizačných dôvodov bude vyučovanie skrátené do 12.10 hod.

Obed sa v tento deň bude vydávať od 11:30 do 13:00 hod.

photo

Pondelok 16. 7. 2018

Počet návštev: 1593294