Základná škola s materskou školou, Bolešov 276

Prihlásenie

Novinky

Riaditeľské voľno a skrátené vyučovanie

21.3.2018 (streda) bude riaditeľské voľno pre 5. - 8. ročník z organizačných dôvodov (Testovanie 9 - 2018). Žiaci 5. - 8. ročníka budú automaticky odhlásení zo stravy.

21.3.2018 (streda) bude skrátené vyučovanie pre 1. - 4. ročník do 11:15 hod. z organizačných dôvodov (Testovanie 9 - 2018). Obed sa bude vydávať od 11:30 - 13:00 hod.

 

Odovzdávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie (do MŠ) na školský rok 2018/2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 bude:

 

v dňoch 28. mája 2018 a 29. mája 2018 v čase od 10.00 h do 14.30 h

Miesto odovzdávania žiadostí: sekretariát ZŠ s MŠ Bolešov (v budove ZŠ).

Formuláre žiadostí k zápisu do 1. ročníka základnej školy

Kliknutím na tento odkaz sa v časti https://zsbolesov.edupage.org/text9/? zobrazia formuláre žiadostí k zápisu do 1. ročníka, ktoré si môžete vopred vypísať a podpísať.

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Milí rodičia, milé deti,
srdečne Vás pozývame na

zápis do 1. ročníka základnej školy
školský rok 2018/2019

9. a 10. apríla 2018
od 14.00 do 17.00 hod.
v 1. budove ZŠ na prízemí

K zápisu je potrebné:
- predložiť žiadosť o prijatie do školy podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami (na zápise stačí účasť jedného zákonného zástupcu),
- osobná účasť dieťaťa,
- rodný list dieťaťa,
- občiansky preukaz rodiča, ktorý príde dieťa zapísať.

2% z dane

Za vaše rozhodnutie venovať 2% z dane ĎAKUJEME!

Tak ako už po niekoľko rokov, opäť  má naše Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Bolešov možnosť uchádzať sa o 2% z Vašich daní. S Vašou doterajšou pomocou sa nám podarilo z tejto sumy skvalitniť vyučovací proces žiakov. Chceme aj naďalej pokračovať v snahe inovovať prostredie žiakov,  v ktorom sa vzdelávajú. Preto sa opäť uchádzame o vašu priazeň darovať združeniu 2% z daní.

Korčuľovanie

Rodičovské združenie pri ZŠ a MŠ Bolešov pozýva žiakov a ich rodičov na korčuľovanie dňa 3.3.2018  od 09:30 do 10:30 na zimný štadión v Dubnici nad Váhom. Vstup je voľný. Tešíme sa na vašu účasť! Viac info: korculovanie.jpgVybíjaná - žiačky

14.2.2018 sa naše žiačky (Martina Dašková, Vanesa Galková, Simona Galková, Nina Gužíková, Nikola Koišová, Katarína Kadlečíková, Klaudia Mareková, Lívia Rajníčková, Sára Sabadková, Izabela Špirková, Karin Vašková, Lívia Tarabová) zúčastnili obvodového predkola vo vybíjanej, kde obsadili pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Jarné prázdniny

Od 19.2.2018 (pondelok) do 23.2.2018 (piatok) budú jarné prázdniny. Vyučovanie začne v pondelok 26.2.2018.

Karneval pre žiakov základnej školy

V utorok 13.2.2018 od 13.30 do 15.30 hod. sa na chodbe 1. budovy uskutoční karneval pre žiakov základnej školy. Vstupné je dobrovoľné, cena lístka do tomboly je 0,50€. Tešíme sa na pekné masky.

Prerušenie prevádzky v materskej škole

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31. 10. 2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici  n a r i a ď u j e m od 31. januára 2018 do 02. februára 2018 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Elokovanom pracovisku, Bolešov 271 ako súčasť ZŠ s MŠ, Bolešov 276 (materská škola).

photo

Utorok 20. 3. 2018

Počet návštev: 1523326