Základná škola s materskou školou, Bolešov 276

Prihlásenie

Novinky

Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje, že v rámci operačného programu Ľudské zdroje, príjme do pracovného pomeru na nasledovné voľné pracovné miesta:

 

Školský špeciálny pedagóg: 100% úväzok

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Bolešov 276

Termín nástupu: 1. 9. 2018

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Riaditeľské voľno v ZŠ a prerušený výchovno-vzdelávací proces v MŠ.

7.5.2018 (pondelok) bude prerušený výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a v elokovanom pracovisku (materská škola) z organizačných dôvodov. Prevádzka v týchto zariadeniach začne 9.5.2018 (streda).

Obsah vyučovacích predmetov pre 7. ročník

Nemecký jazyk - Nemecky__jazyk.pdf​​​​​​​

Technika - Technika_VOLBA_POVOLANIA.pdf

Čitateľská gramotnosť - citatelska_gramotnost.pdf

Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje, že v rámci operačného programu Ľudské zdroje, príjme do pracovného pomeru na nasledovné voľné pracovné miesta:


Školský špeciálny pedagóg: 100% úväzok

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Bolešov 276

Termín nástupu: 1. 9. 2018

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Odovzdávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie (do MŠ) na školský rok 2018/2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 bude:

v dňoch 28. mája 2018 a 29. mája 2018 v čase od 10.00 h do 14.30 h 

Didaktické hry a účelové cvičenia - praktická časť

2. 5. 2018 (streda) sa na 1. stupni uskutočnia didaktické hry a na 2. stupni účelové cvičenia - praktická časť. Prosíme, aby sa žiaci pripravili na pobyt v prírode, aby prišli športovo oblečení, obuli si pevnú turistickú obuv, priniesli si jedlo a pitie, pršiplášť a prikrývku na hlavu.

Na 1. stupni bude skrátené vyučovanie do 11.15 hod. a na 2. stupni do 12.10 hod.

Obed sa bude vydávať od 11:30 - 13:00 hod.

Skrátené vyučovanie 30.4.2018

V pondelok 30.4.2018 bude na 1. stupni prebiehať teoretická časť didaktických hier. Z organizačných dôvodov bude vyučovanie skrátené do 11.15 hod.

V pondelok 30.4.2018 bude na 2. stupni prebiehať teoretická časť účelových cvičení. Z organizačných dôvodov bude vyučovanie skrátené do 12.10 hod.

Obed sa v tento deň bude vydávať od 11:30 do 13:00 hod.

Deň narcisov

22. ROČNÍK DŇA NARCISOV 2018

Celková vyzbieraná a prevedená suma finančných prostriedkov na účet Dňa narcisov 2018: 368,60€. Ďakujeme!

Zber papiera

Od 16. - 20. apríla 2018 bude v našej škole prebiehať zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Pri 1. budove školy bude pristavený kontajner, kde sa bude papier odkladať. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Konzultačný deň

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 16.4.2018 od 14.00 - 16.00 hod.

Počas konzultačného dňa sa môžu rodičia prísť informovať spolu so svojimi školopovinnými deťmi u jednotlivých učiteľov. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu triedni učitelia v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

photo

Nedeľa 27. 5. 2018

Počet návštev: 1564418