Základná škola s materskou školou, Bolešov 276

Prihlásenie

Novinky

Projekt Škola pre všetkých
...
Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, ak máte záujem viesť nejaký záujmový krúžok pre žiakov 1. alebo 2. stupňa v našej škole, kontaktujte vedenie školy do 14.9.2018.

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 3.9.2018 (pondelok) o 8.00 hod. pred 1. budovou základnej školy, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični. Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci 2. - 9. ročníka stretnú s triednymi učiteľmi, ktorí im dajú pokyny na nasledujúci deň a žiaci pôjdu domov. Žiaci 1. ročníka sa pôjdu po slávnostnom otvorení šk. roka pozrieť do svojich tried, potom pôjdu domov. 

Prevádzka školského klubu detí začne v utorok 4.9.2018.

Informácie pre rodičov detí materskej školy

Prevádzka MŠ začína dňa 3. septembra 2018 (pondelok).

 

Rozdelenie tried:

 • zoznamy detí so zaradením do tried budú na vstupnej nástenke v budove MŠ a v 3. triede (v budove ZŠ)

Prevádzka  MŠ:

 • v budove MŠ v čase od 6,30 do 16,00 hod. , od 6,30 do 7,00 hod. sa deti  z oboch tried schádzajú iba v 1. triede, o 7,00 hod. prechádzajú deti  z 2. triedy do svojej triedy na poschodí, taktiež od 15,00 hod. do 16,00  hod. budú spojené deti oboch tried v 1. triede na prízemí.

Vyučovanie počas 1. týždňa

3.9.2018 (pondelok) Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

 

4.9.2018 (utorok) bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

1. - 9. ročník - 4 hodiny triednické hodiny - preberanie učebníc, triednické práce - skrátené vyučovanie do 11.15 hod. Obed sa bude vydávať od 11.30 - 13.00 hod. Od tohto dňa je v prevádzke aj školský klub detí od 6.30-7.30 hod. a popoludní do 16.30 hod. 

Čo potrebujú detí do materskej školy

1. trieda (prízemie)  3 – 4 ročné deti:

 • prezuvky
 • pyžamo, detskú posteľnú bielizeň, detskú plachtu na gumu
 • detský uterák
 • hrebeň s dierkou na zavesenie
 • pravidelné nosenie hygienických vreckoviek a vlhčených vreckoviek
 • náhradné spodné prádlo a oblečenie (viac kusov)

2. trieda  (poschodie) 4  - 5 ročné deti

 • prezuvky
 • pyžamo, detskú posteľnú bielizeň, detskú plachtu na gumu
 • detský uterák
 • hrebeň s dierkou na zavesenie
 • pravidelné nosenie hygienických vreckoviek
 • náhradné spodné prádlo a oblečenie

3. trieda ( v ZŠ)  5 – 6 ročné deti:

Voľné pracovné miesto

ZŠ s MŠ, Bolešov 276 prijme s nástupom od 1. septembra 2018 učiteľa/učiteľku matematiky.

Odporúčané pomôcky pre žiakov 1. ročníka

Výtvarná výchova: pastelky (najlepšie trojhranné), voskovky, vodové farby, tenký a hrubý štetec, nádoba na vodu (plastová), handrička, igelit na lavicu, plášť (stará košeľa), disperzné lepidlo. Všetky pomôcky je potrebné dať do vrecka a podpísať.

Telesná výchova: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, tepláky, tepláková bunda, športová obuv do telocvične (s nefarbiacou podrážkou), športová obuv na cvičenie vonku (tenisky), ponožky. Všetky veci treba podpísať a dať do vrecka.

Voľné pracovné miesta

ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje, že v rámci operačného programu Ľudské zdroje, príjme do pracovného pomeru na nasledovné voľné pracovné miesta:


Školský psychológ: 50% úväzok

Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Bolešov 276

Termín nástupu: 1. 9. 2018

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem o stravovanie v školskom roku 2018/2019, že prihlasovanie na stravu bude prebiehať v dňoch od 20.08. do 24.08.2018 v čase od 8.00 do 13.00 hod. Prihlášku na stravovanie si možete stiahnuť z www.zsbolesov.edu.sk v časti dokumenty škol - prihláška na stravovanie.Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosím odovzdať v uvedenom termíne v kancelárii vedúcej ŠJ v MŠ. Prvým dňom stravovania bude pondelok 03.09.2018. Šeky za stravné na mesiac september budú vydávané v prvý septembrový týždeň z dovodu vrátenia preplatkov za mesiac máj a jún 2018 a je potrebné ich uhradiť do 10.09.2018.

photo

Streda 19. 9. 2018

Počet návštev: 1629246