Základná škola s materskou školou Bolešov

Prihlásenie

Novinky

Skrátené vyučovanie 18.10.

18.10.2017 (streda) bude skrátené vyučovanie do 11.15 hod. z dôvodu odstávky vody. 

Obed sa bude vydávať od 11.15-12.30 hod.

Zber papiera

Od 9. - 13. októbra 2017 bude v našej škole prebiehať zber papiera. Papier zviazaný v balíkoch môžete nosiť do školy každý deň až do 17.00 hod. do 1. budovy školy. Pri 1. budove školy bude pristavený kontajner, kde sa bude papier odkladať. Papier a kartón musia byť oddelené v osobitných balíkoch.

Plenárne rodičovské združenie v základnej škole

Dňa 9. 10. 2017 (v pondelok) sa o 16.00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie bude v triedach formou školského rozhlasu, hneď po skončení budú triedne združenia v triedach.

Oznam pre stravníkov základnej školy

Oznamujeme všetkým stravníkom základnej školy, že od 5.10.2017 (štvrtok) sa bude vydávať strava - obed aj v základnej škole.

Oznam pre stravníkov základnej školy

Oznamujeme všetkým stravníkom základnej školy, že v dňoch 3.10. (utorok) a 4.10. (streda) sa nebude vydávať strava - obed v základnej škole z prevádzkových dôvodov.

Oznam pre stravníkov a rodičov detí materskej školy

Od pondelka 2.10.2017 bude riadna prevádzka v materskej škole aj v školskej jedálni.

Prerušenie prevádzky v školskej jedálni

Na základe § 1 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení č. 273/2011 Z. z. a č. 544/2011 Z. z. a listu RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici č. A/2017/8817/HDM z 27. 09. 2017  riaditeľka ZŠ s MŠ nariaďuje 28. septembra a 29. septembra 2017 prerušenie prevádzky v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Bolešov z prevádzkových dôvodov.

Prerušenie prevádzky v materskej škole

V zmysle § 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z. - Spôsob organizácie výchovy a vzdelávania riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov nariaďuje 28. septembra a 29. septembra 2017 prerušenie prevádzky v ZŠ s MŠ Bolešov v časti Materská škola Bolešov z prevádzkových dôvodov.

Beh údolím Váhu

29.9.2017 (piatok) sa uskutoční 46. ročník súťaže Beh údolím Váhu. Žiaci sa budú učiť 2 vyučovacie hodiny a o 9.30 hod. pôjdu so svojimi triednymi učiteľmi na futbalové ihrisko v Bolešove.

Žiaci 2. stupňa budú mať skrátené vyučovanie do 12.10 hod. Potom pôjdu samostatne z ihriska domov.

Žiaci 1. stupňa budú končiť nasledovne:
- žiaci, ktorí nesúťažia a sú dochádzajúci a nenavštevujú ŠKD – končia o 10.20 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne na autobus
- žiaci, ktorí súťažia + žiaci (nedochádzajúci) z Bolešova, ktorí nenavštevujú ŠKD  - končia o 11.15 hodine a odchádzajú z ihriska samostatne
- žiaci navštevujúci ŠKD – pôjdu z ihriska v sprievode svojich vychovávateliek, prevádzka ŠKD bude tak, ako v iné dni.

Beh údolím Váhu

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Bolešov Vás srdečne pozýva na tradičnú športovú akciu: 46. ročník "Beh údolím Váhu“, ktorá sa uskutoční dňa 29. 09. 2017  (piatok) o 10,45 hodine na športovom štadióne TJ Slovan Bolešov.

 

photo

Štvrtok 19. 10. 2017

Počet návštev: 1416078