Základná škola s materskou školou, Bolešov 276

Prihlásenie

Novinky

Rodičovská zábava

Výbor Rodičovského združenia a Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bolešov Vás srdečne pozýva na tradičné rodičovské posedenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. 2. 2019 o 1930 hod. v športovej budove na ihrisku. Tešíme sa na Vašu účasť. rodicovske_posedenie.jpg​​​​​​​

Konzultačný deň

Konzultačný deň sa uskutoční v pondelok 14.1.2019 od 14.00 - 16.00 hod. V 1.A a v 1.B sa v tento deň konzultačný deň neuskutoční, náhradný termín bude rodičom oznámený.

Počas konzultačného dňa sa môžu rodičia prísť informovať spolu so svojimi školopovinnými deťmi u jednotlivých učiteľov. Počas konzultačného dňa budú v určenom čase všetci pedagógovia prítomní vo svojej triede alebo v zborovniach školy. Okrem týchto konzultačných dní si môžu triedni učitelia v prípade potreby zvolať triedne rodičovské združenie ešte aj mimo konzultačných dní (problémy v triede, plánovanie exkurzie, výletu,..).

Pracovná ponuka

Prijmeme do pracovného pomeru zamestnanca na spracovanie miezd a personalistiky.

Požadované vzdelanie: stredné s ekonomickým zameraním
Požadovaná prax: v oblasti spracovania miezd a personalistiky

Predpokladaný nástup: 1.3.2019

Žiadosti so životopisom posielajte do 25.1.2019 na adresu školy.

Poďakovanie za benefičný koncert a vianočné trhy

Vážení rodičia a priatelia školy! Vedenie Základnej školy s materskou školou Bolešov Vám touto cestou ďakuje za účasť a za pomoc pri výrobe darčekov a výrobkov na vianočné trhy. Ceníme si Vašu ochotu prispieť na tradičnú kultúrnu akciu v škole.

Keďže benefícia je najmä o obdarovaní niekoho, rozhodli sme sa  výťažok z benefičného koncertu a polovicu výťažku z vianočných trhov venovať dvojičkám Alexovi a Erikovi Veselým z Kameničian. Viac si o nich môžete pozrieť na http://www.alexaerikvesely.sk. Suma, ktorú sme im venovali, bola 426,30 € z benefičného koncertu a 1140 € z vianočných trhov. Ešte raz ďakujeme za podporu.

Vianočné prázdniny

Od 24.12.2018 - 7.1.2019 budú vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 8.1.2019 v utorok.

Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019.

Organizácia vyučovania 21.12.2018

V piatok 21.12.2018 bude skrátené vyučovanie do 11.15 hod. z organizačných dôvodov.

Obed sa bude vydávať od 11.30 - 13.00 hod.

Činnosť v školskom klube detí bude do 15.00 hod.

Benefičný koncert a vianočné trhy

Vážení rodičia a priatelia školy.

Pozývame Vás na tradičný vianočný benefičný koncert spojený s vianočnými trhmi v nedeľu 16.12.2018.

Benefičný koncert sa uskutoční v priestoroch telocvične o 14.00 hod. Vstupné na benefičný koncert je dobrovoľné, celý výťažok z koncertu venujeme dvojičkám Alexovi a Erikovi Veselým z Kameničian. Vianočné trhy začnú po skončení benefičného koncertu.

Ocenenie v súťaži Hovorme o jedle

Naša škola sa v októbri sa už po niekoľkýkrát zapojila do súťaže Hovorme o jedle. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Do súťaže sa zapojili všetky triedy našej školy.
Dobrou správou je, že sme získali ocenenie: BRONZOVÝ DIPLOM - hovorme_o_jedle.jpg Tešíme sa z toho a ďakujeme všetkým žiakom za účasť!

Základný plavecký výcvik

V dňoch 19.11. 2017 – 23.11. 2018 sa uskutočnil plavecký výcvik žiakov 3. ročníka v krytej  plavárni v Novej Dubnici. Plavecký výcvik absolvovalo 37 žiakov 3. ročníka. Pracovali veľmi disciplinovane. Väčšina tretiakov zvládla základnú techniku plaveckého štýlu KRAUL.

V posledný deň výcviku si žiaci preverili svoje plavecké zručnosti. Chlapci tretiaci plávali dĺžku 25m . Najlepší výkon podali  Martin Rác,Richard Kňažek a Adam Hlúšek. Dievčatá tretiačky plávali rovnakú vzdialenosť a najlepšie výkony predviedli Katarína Mališková, Diana Sabatková, Laura Hauk a Aneta Mareková. Záverečného preverovania plaveckých zručností sa nezúčastnili 2 žiaci.

Záložka do knihy spája školy

Ani v tomto školskom roku sme nevynechali aktivitu spojenú s kreatívnym tvorením a vzájomným obdarovaním a naša škola sa opäť zapojila do celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ organizovaného Slovenskou pedagogickou knižnicou.

Tento rok  záložky vyrábali žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka. Vymenili si ich so žiakmi z partnerskej  školy z Českých Budějovíc.

photo

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 1710576